Select Page

REKISTERISELOSTE

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.1.2018

Rekisterinpitäjä
Minna Runsten
Y-tunnus 1898068-4
Mäkeläntie 7 05200 Rajamäki
 
Rekisterin nimi
Hieroja Minnan asiakasrekisteri ja hoitokortisto

Rekisterin tarkoitus
Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, kotiosoite, hoitohistoria

Tietolähteet
Hieroja Minna syöttää tiedot järjestelmään. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Minna Runsten
Sähköposti: minna.runsten@gmail.com
Puhelin: 040-5641109

Tietojen luovutus
Minna Runsten ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Hieroja Minnalla. 

Tietojen suojaus
Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.